vrijdag 23 maart 2018

Huis kopen – onderhandelen over de prijs is erg spannend

De helft van de huizenkopers vinden de prijsonderhandelingen het spannendst. Dit blijkt uit onderzoek van de verzekeraar Nationale Nederlanden. Een ander spannend punt is de af te sluiten hypotheek. Hoe gaan normaal gesproken de onderhandelingen, en waar moet je op letten?

Als je een huis op het oog hebt wil je zo snel mogelijk zekerheid. Toch moet je geduldig zijn, want het onderhandelingstraject is vaak tijdrovend. Ben je slecht in het onderhandelen? Laat je dan bijstaan door een aankoopmakelaar. Wil je het zelf doen? Houd je dan aan de volgende volgorde:

  • 1) Bepaal voor jezelf het maximum bedrag
  • 2) Ga in eerste instantie bieden ver onder het bedrag dat je er maximaal voor over hebt
  • 3) Na het eerste bod komt de verkopende makelaar met een tegenbod. Het spel van het onderhandelen over de prijs is begonnen
  • 4) Aan jou de volgende stap. Jij moet nu een tegenbod neer gaan leggen. Blijf nog steeds ruim onder je uiterste prijs.
  • 5) De makelaar komt weer met een tegenbod. Dit is nog steeds niet het minimumbedrag dat de verkopers voor het huis willen hebben
  • 6) Leg een eindbod neer! Blijf nog iets onder het maximale bedrag. De verkopers zullen namelijk proberen om er nog iets meer uit te krijgen


Doen de verkopers niet wat jij wilt? Laat gerust een stilte vallen van een paar weken. Waarschijnlijk krijg je in de tweede week al een telefoontje van de verkopende makelaar. Neem de tijd om te voorkomen dat je teveel gaat betalen voor het huis.

Geen garantie voor succes, maar het kan een effectieve methode zijn!

woensdag 21 maart 2018

Hypotheeklasten nog te dragen bij stijging van de rente?

Er zijn in het verleden te hoge hypotheken verstrekt op basis van het inkomen. Zijn de hypotheeklasten ook nog te dragen bij een sterke stijging van de hypotheekrente?

De bank gaat bij het verstrekken van een hypotheek uit van een momentopname. Alleen bij het verstrekken van de hypotheek moet je aan de voorwaarden voldoen om de aangevraagde hypotheek te kunnen krijgen. Bij het aanvragen van een hypotheek in tijden met hoge hypotheekrentes, zal de bank ook een lagere maximale hypotheek verstrekken. De hoogte van de hypotheekrente heeft namelijk een grote invloed op de hoogte van de woonlasten.

Bij het kopen van een huis rekening houden met stijgende hypotheekrentes
Bij het afsluiten van een hypotheek kun je zelf een rentevast periode kiezen. Je maakt afspraken met de bank over de hoogte van de te betalen hypotheekrente. De meeste huiseigenaren kiezen een rentevast periode van vijf tot tien jaar. Na deze periode moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden. Wat nu als de hypotheekrente fors in gestegen? Stel je hebt een hypotheek van €200.000 met een hypotheekrente van 4%. Als in de volgende rentevast periode de rente is gestegen met 1%, stijgen je bruto maandlasten met €166,67.

In 1982 liep de hypotheekrente op tot 13%
In 1982 ging het slecht met de economie en met de huizenmarkt. De huizenmarkt werd naar beneden getrokken door onbetaalbare hypotheekrentes tot 13%. De kans dat de hypotheekrente op termijn zo hard gaat stijgen is niet groot, maar ook niet uit te sluiten. Als dat wel zou gebeuren, ontstaan er grote financieringsproblemen in Nederland. Daarnaast zullen de huizenprijzen nog verder inzakken en de huizenmarkt zal stagneren met alle gevolgen van dien.

Wapenen tegen sterke stijging van de hypotheeklasten
Bij het afsluiten van een hypotheek of bij het verlengen van de rentevast periode, kun je ervoor kiezen om de hypotheekrente voor een zo lang mogelijke periode vast te zetten. Als de hypotheekrente wel sterk gaat stijgen, heb je daar geen last van. Een alternatief is om toch te kiezen voor een korte periode om de hypotheekrente vast te zetten. Als bij de verlenging van de rentevast periode blijkt dat de hypotheekrente sterk gestegen is, kun je op dat moment alsnog kiezen voor een langere periode.

Houd rekening met stijgende hypotheekrentes bij het kopen van een huis
Bij het kopen van een huis moet je rekening houden met de slechts mogelijke scenario. Bijvoorbeeld bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid moeten de maandlasten ook nog steeds doorbetaald worden. Daarnaast moet je ook rekening houden met dalende huizenprijzen en sterk stijgende hypotheekrentes. Je kunt rekening houden met de worstcase scenario’s door bijvoorbeeld geen hypotheek af te sluiten op twee inkomens of door niet te kiezen voor de maximale hypotheek op basis van je inkomen.

De bank houdt bij het verstrekken van de hypotheek ook een veiligheidsmarge aan
Sinds 2011 hebben banken hun verstrekkingsbeleid met betrekking tot hypotheken aangescherpt. Ze verstrekken lagere hypotheken in vergelijking met de periode van vóór de kredietcrisis. Daarnaast wordt er tegenwoordig alleen nog maar hypotheken verstrekt waarin er maandelijks wordt afbetaald op de hypotheekschuld. Toch moet je zelf ook nog op blijven letten. Ga niet te zware financiële verplichtingen aan. Je moet er namelijk tot dertig jaar voor blijven betalen.

vrijdag 16 maart 2018

Huis verkopen voor 200.000 euro of 195.000 euro?

Een psychologische vraagprijs is gebruikelijk voor koophuizen, maar werken ronde bedragen niet beter? Volgens economen van de University of Texas zorgt een rond bedrag voor een snellere verkoop. Er komt eenvoudiger een deal met ronde prijzen.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een huis sneller wordt verkocht met een vraagprijs van €200.00, in vergelijking met een prijs van €195.000 of €205.000. Mensen houden namelijk van ronde bedragen. Bij het indienen van een tegenbod wijken we juist af van de ronde bedragen. Een vraagprijs van €205.000 zorgt eerder voor een tegenbod van €195.000 dan van €200.000.

Wat geeft de hoogste verkoopprijs?

Ronde bedragen zorgen mogelijk voor een snellere verkoop, maar ik geloof er niet in dat het ook zorgt voor de beste verkoopopbrengst. Huizenkopers willen het gevoel hebben dat ze een flink bedrag van de vraagprijs afgekregen hebben. Bij een vraagprijs van €200.000 kiezen kopers er eerder voor om te gaan voor een maximale koopsom van €190.000. Bij een vraagprijs van €205.000 zullen ze volgens mij eerder gaan voor een uiterste koopsom van €195.000.

Let ook op de filters van Funda

Een huis met een vraagprijs van €200.000 verkoop je waarschijnlijk eerder dan een huis met een vraagprijs van €205.000. Potentiële kopers zoeken naar een huis op Funda. Met een budget tot €200.000, stellen mensen de filter “Prijs” in op een maximum van €200.000. Bij een hogere vraagprijs krijgt de potentiële koper jouw huis niet in beeld. Als je wel bereid bent om een bod van twee ton of minder te accepteren, is een vraagprijs boven €200.000 waarschijnlijk niet verstandig.

Met een ronde vraagprijs valt jouw huis ook extra op. Of het in de praktijk zorgt voor een snellere verkoop valt nog te bezien. De prijsstelling moet vooral goed afgestemd zijn op de waarde van het huis.

Welke verzekeringen zijn van groot belang voor huiseigenaren?

In economisch slechtere tijden kijken huishoudens kritisch naar hun maandelijkse uitgaven. Door het schrappen van verzekeringen kan er veel geld bespaard worden, maar wees daar voorzichtig mee. Sommige verzekeringen kun je gewoon niet zonder. In deze blog licht ik een aantal verzekeringsvormen toe waar geen huishouden zonder kan.

Nederlanders hebben de neiging om zoveel mogelijk risico’s af te dichten. Sommige verzekeringen zijn een luxe. Ze hebben een toegevoegde waarde, maar je zou er zonder kunnen. Voorbeelden hiervan zijn de fietsverzekering, garantieverzekering en de rechtsbijstandsverzekering. Uiteraard kan het handig zijn dat je deze verzekeringen hebt, maar ze zijn niet cruciaal. Hieronder licht ik een aantal verzekeringsvormen toe waar je niet zonder kunt.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
Deze verzekering biedt dekking bij schade veroorzaakt aan anderen. Hierbij kun je denken aan lakschade doordat jij je fiets tegen een geparkeerd staande auto laat vallen, maar deze verzekering is vooral belangrijk voor grotere gevaren. Stel je voor, je rijdt op een fiets een voetganger aan door jouw schuld. De voetvanger valt en raakt blijvend arbeidsongeschikt. Jij kunt als fietser aansprakelijk gesteld worden voor de gehele financiële schade. De schade kan eenvoudig in de honderdduizenden euro’s lopen. Deze schade wordt gedragen door de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Als je deze niet hebt, sta je zelf voor de schade.

Opstalverzekering is van groot belang voor huiseigenaren
De meeste huiseigenaren hebben een hypothecaire lening afgesloten om het huis te kunnen kopen. De hypotheekbank zal je verplichtstellen om een opstalverzekering af te sluiten. Het gaat verzekeraars hoofdzakelijk om de dekking tegen brand. Als het huis geheel of gedeeltelijk verwoest is door brand, zal de verzekeraar de schadelasten op zich nemen. Huiseigenaren die geen opstalverzekering hebben afgesloten, moeten zelf het geld bijeenbrengen om de schade weer te herstellen. De meeste huiseigenaren kunnen dergelijke lasten niet zelf dragen. Daarom wordt deze verzekering verplichtgesteld door de hypotheekbank. Zij willen het onderpand (het huis) in goede staat houden.

Overlijdensrisicoverzekering is een noodzakelijke verzekering
Naast de opstalverzekering wordt de overlijdensrisicoverzekering ook vaak verplichtgesteld. Deze verzekering keert bij overlijden van één van de huiseigenaren het verzekerd bedrag uit. Met dit bedrag kan de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk worden afbetaald. Naast een extra zekerheid voor de bank is het ook in het belang van de huiseigenaren om deze verzekering af te sluiten. Met deze verzekering kan voorkomen worden dat nabestaanden de woonlasten niet meer kunnen dragen na overlijden van één van de huiseigenaren.

Deze verzekering biedt zeker ook een toegevoegde waarde voor huurders van een huis. Door de uitkering kunnen nabestaanden in staat worden gesteld om in het huurhuis te blijven wonen. Zonder een uitkering na overlijden zou het huis mogelijk te duur zijn.

dinsdag 6 maart 2018

Wat te doen met een koophuis bij scheiding?

Bij een scheiding vormt de gezamenlijke eigen woning vaak een probleem. Door de daling van de huizenprijzen is de hypothecaire lening vaak hoger dan de verkoopwaarde van het huis. Een bijkomend probleem is dat één van beide partners de hypotheeklasten niet alleen kan dragen. Het huis kan zeker met de huidige huizenmarkt voor lastige situaties zorgen bij een scheiding.

Bij het aanvragen van een scheiding wordt de eigen woning gelijk al gezien als grootste financiële obstakel. In tijden met jaarlijks stijgende huizenprijzen kon het huis eenvoudig verkocht worden bij een scheiding. De winst bij verkoop kon onderling verdeeld worden. Nu kan de situatie ontstaan dat het huis niet verkocht kan worden. In het geval de hypothecaire lening hoger is dan de verkoopwaarde van het huis, ontstaat er een probleem. Je hebt de volgende mogelijkheden.

Huis verkopen met een restschuld en de schulden verdelen
Als één van beide het huis niet wil of kan betalen, moet het huis verkocht worden. Indien de schuld hoger is dan de verkoopopbrengst, moet de hypotheekbank toestemming worden gevraagd om het huis te mogen verkopen. Na verkoop moet de restschuld worden meegenomen in de boedelverdeling. Ieder krijgt de helft van de schuld toegekend. Met de banken moeten er afspraken worden gemaakt hoe de schuld kan worden terugbetaald en hoe hoog de rente is. De rentelast zal omhoog gaan, want consumptief krediet is duurder dan een hypothecaire lening.

Eén van beide partners blijft in het huis wonen
De partner die in het huis blijft wonen zal de vertrekkende partner moeten uitkopen. Indien de schuld hoger is dan de getaxeerde waarde van het huis, moet de vertrekkende partner de andere partner juist compenseren. De partner die het huis overneemt neemt namelijk een schuld op zich. Hierbij moet ook nog eventueel rekening worden gehouden met opgebouwde waarde in een aan de hypothecaire lening gekoppelde spaarpolis of spaartegoed.

Is de hypothecaire lening afgesloten onder de condities van NHG?
Voor huiseigenaren die hun hypothecaire lening hebben afgesloten met NHG is er een mogelijkheid om de restschulden kwijtgescholden te krijgen. Indien het huis verkocht moet worden bij een scheiding kan er onder voorwaarden een beroep worden gedaan op de NHG. De NHG is te vergelijken met een vangnet voor het geval je het huis moet verkopen met een restschuld. Het is geen eenvoudig traject. Het inschakelen van professionele begeleiding is hierbij aan te raden.

donderdag 22 februari 2018

Misverstanden over de beleggingshypotheek


Tot 2013 zijn er veel beleggingshypotheken afgesloten. Veel huiseigenaren hebben achteraf spijt van deze keuze. Er wordt nu zeer negatief gedacht over deze hypotheekvorm. Dat komt deels door misverstanden die er leven. Helaas is het ook veroorzaakt door te hoge kosten die verzekeraars in het verleden verwerkt hebben in de aan de hypotheek gekoppelde beleggingsverzekeringen.

Woekerpolis, want de inleg overtreft de waarde in de polis

De aflossing van de beleggingshypotheek wordt opgebouwd in een beleggingsverzekering. De premie wordt deels gebruikt voor de overlijdensrisicodekking. De premie wordt verminderd met kosten en met de premie die verschuldigd is om het overlijdensrisico af te dekken. Het bedrag dat resteert wordt belegd in de verzekering. Als de waarde lager is dan de inleg wil dat nog niet zeggen dat het een woekerpolis is.

Het beleggingsverlies is niet de fout van de verzekeraar

Er is gekozen voor een waardeopbouw op basis van beleggingen. Als de beleggingsresultaten tegenvallen kun je niet de verzekeraar aanwijzen als verantwoordelijke. Er zijn in het verleden te hoge kosten in rekening gebracht. Dat is de verzekeraar aan te rekenen, het beleggingsresultaat niet. Toch gaan de verzekeraar en de adviseur niet vrijuit. In het verleden is er vaak onvoldoende gewezen op de beleggingsrisico’s. Er werden te hoge rendementen voorgespiegeld van wel 8%.

Beleggingshypotheek oversluiten is een goed advies

Veel beleggingshypotheken zijn de afgelopen jaren overgesloten. Dat kan slim zijn, maar laat je hierover wel goed informeren. De afgelopen jaren zijn er weer mooie rendementen gemaakt op beleggingsverzekeringen. Toch is een sterke daling van het vermogen in de beleggingsverzekering zeker niet uit te sluiten.
Laat je goed adviseren om een goede keuze te kunnen maken.

vrijdag 16 februari 2018

Huis huren voor 1.000 euro lukt - kopen voor 500 euro lukt niet


Veel starters op de huizenmarkt kunnen niet kopen. Dus, zijn ze veroordeeld tot het huren van een huis. Door de te strenge hypotheekregels, ontstaat er een vreemde situatie. Een verhuurder biedt jou zonder te zeuren een huurhuis aan voor €1.000 per maand. Een bank wil jou geen hypotheek verstrekken waar €500 aan maandlasten uit voortvloeien.

Tot de crisis op de huizenmarkt werden er te eenvoudig te hoge kredieten verstrekt. Daar moest iets tegen gebeuren, dus zijn de banken bovenop hun geld gaan zitten. Het gaat weer goed met de huizenmarkt, en dat zie je ook aan het aantal verstrekte hypotheken. Banken zijn alweer iets soepeler geworden, maar de normen voor een hypotheek zijn nog steeds te streng.

Wat moet er gebeuren?

De banken moeten voldoen aan eisen. De eisen zijn te streng geweest, maar er is ruimte voor maatwerk. De ABN heeft onlangs aangegeven minder streng te zijn voor zzp’ers . Er geldt geen harde eis meer dat ze drie jaren actief moeten zijn voor het kunnen kopen van een huis. Ook in andere situaties moeten banken soepeler worden. Dat hebben banken ook door. De komende jaren zullen de te strenge regeltjes waarschijnlijk weer soepeler worden. Op deze manier krijgen starters ook weer een kans.

woensdag 14 februari 2018

Ga niet blind akkoord met een rentevoorstel


Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat 90% van de huiseigenaren ingaan op het rentevoorstel van de bank. Voor veel huiseigenaren kan het uit om over te stappen naar een andere geldverstrekker. Ongeveer 60% van de huiseigenaren overweegt niet eens om over te stappen.

Uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van een rentevast periode, krijg je van de huidige bank een rentevoorstel. Je hebt dus een paar maanden de tijd om te overwegen of je blijft of dat je overstapt naar een andere bank. Bij het overstappen is geen boeterente verschuldigd. Je bent wel advies- en bemiddelingskosten en andere kosten verschuldigd, maar vaak overtreft het voordeel de eenmalige kosten. Het is in ieder geval de overweging waard om advies in te winnen.

Huiseigenaren laten tot 0,7% liggen

Waarschijnlijk is er een andere geldverstrekker die jou een gunstiger hypotheek kan aanbieden in vergelijking met jouw huidige bank. Het zou namelijk wel erg toevallig zijn dat je net bij de bank zit met het beste product tegen de laagste hypotheekrente. Bij een rentevaste periode van 20 jaar kan het verschil gemiddeld oplopen tot 0,7%. In jouw geval kan het voordeel om over te sluiten dus nog veel groter zijn.

Loopt jouw rentevast periode binnenkort af? Ga in ieder geval in gesprek met een onafhankelijke hypotheekadviseur. Sluit in ieder geval uit dat je teveel gaat betalen de komende jaren.

zondag 11 februari 2018

Wordt de aflossingsvrije hypotheek steeds duurder?


Er is een nieuwe trend gaande. De hypotheekrente voor de aflossingsvrije hypotheek wordt steeds duurder ten opzichte van de rente voor de lineaire en de annuïteitenhypotheek. Ze drukken geen rente op bij de aflossingsvrije hypotheek, maar banken voeren in sommige gevallen geen renteverlaging meer door op de aflossingsvrije hypotheek.

Er worden nog maar weinig aflossingsvrije hypotheken afgesloten. Dat is ook goed te verklaren, want bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek geeft deze hypotheekvorm geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Toch blijven de tarieven belangrijk. Veel bestaande hypotheken bevatten namelijk nog een aflossingsvrij deel.

Wordt dit een probleem bij het verlengen van de hypotheek?

Hoe de hypotheekrentes  zich gaan ontwikkelen de komende maanden en jaren is weinig met zekerheid over te zeggen. Economen verwachten in 2018 een stabiele hypotheekrente of een iets stijgende hypotheekrente. Op langere termijn is het afwachten, maar er gaat natuurlijk een keer een moment komen dat de hypotheekrentes sterk stijgen. Houd daar zeker rekening mee voor een aflossingsvrije hypotheek. Op deze schuld los je namelijk niet af, dus de schuld blijft maximaal.

donderdag 8 februari 2018

Waar zijn de gemiddelde huizenprijzen het hoogst?Het CBS heeft weer cijfers gepubliceerd gericht op de gemiddelde huizenprijzen per gemeente. De gemeenten die je verwacht staan weer in de top 5 met de gemiddeld hoogste huizenprijzen. In de duurste gemeente van 2017 betaalde je gemiddeld € 775.800 voor een huis. In de goedkoopste gemeente betaalde je gemiddeld maar €140.600.

Op basis van de verkochte huizen in 2017 heeft het CBS een gemiddelde vastgesteld. Het landelijk gemiddelde kwam uit op €263.300. Waar in de media natuurlijk de meeste aandacht naar uit gaat zijn de uitschieters. Welke gemeenten zijn het duurst en welke het goedkoopste. Ik doe hier graag aan mee. Hieronder tref je de top 5 duurste en goedkoopste gemeenten aan.

Top 5 duurste gemeenten:
1.       Bloemendaal - €775.800
2.       Wassenaar - €705.200
3.       Laren (NH) - €636.500
4.       Blaricum - €619.600
5.       Heemstede - €514.200

Top 5 goedkoopste gemeenten:
1.       Delfzijl - €140.600
2.       Pekela - €150.400
3.       Heerlen - €150.500
4.       Oldambt - €151.600
5.       De Marne - €152.100

Welk huis is duurder?Twee vrijstaande huizen in verschillende delen van Nederland. Het linker huis heeft een vloeroppervlakte van 81 m2 op 154 m2 grond. Het rechter huis heeft een vloeroppervlakte van 140 m2 op een perceel van 710 m2. Toch is het rechter huis duurder door de locatie waar het huis staat. De linker staat in Amsterdam en de rechter in provincie Groningen.

De linker kost: €485.000
Rechter huis kost: €199.500

De verschillen zijn nog groter dan het op het eerste oog lijkt. Het rechter huis is gemoderniseerd en van alle gemakken voorzien. Over de linker zegt de makelaar: ‘Zelf indelen, renoveren en afbouwen.’. Met andere woorden, hier moet nog het nodige aan gebeuren.

Hieruit blijkt maar weer dat de waarde van een huis vooral afhankelijk is van de LOCATIE!

dinsdag 6 februari 2018

Einde lage hypotheekrente in zicht?


BNR heeft een aantal deskundigen gesproken over de verwachtingen over de hypotheekrentes. Ze zijn het er ongeveer over eens, de bodem is bereikt. Een verdere verlaging zit er niet meer in. Sterker nog, een stijging is eerder te verwachten. Een belangrijke graadmeter is de rente voor de staatsobligaties. Deze is gestegen van 0,38% naar 0,78% sinds december 2017. Dus, maak je borst maar nat.

In 2018 wordt geen sterke stijging van de hypotheekrente verwacht. Zeker voor de kortere rentevast periodes niet. Hiervoor zijn de rentes van het ECB vooral belangrijk, en deze zijn nog steeds erg laag. Wil je gaan voor een langere rentevast periode? Waag het er dan niet op en stel het kopen van een huis niet te lang uit. Loopt jouw rentevast periode binnenkort af? Probeer het beslismoment te vervroegen voor alle zekerheid. Of ga in ieder geval het gesprek aan met jouw hypotheekadviseur.

Aan de andere kant is er waarschijnlijk ook geen reden tot paniek. Bij een stijging van de hypotheekrentes zal het niet gelijk gaan om een stijging van één procentpunt. Maar ook een stijging met 0,1 procentpunt merk je wel gelijk in de maandlasten bij een hypotheek van €250.000 gaat om een maandelijkse stijging van de lasten met meer dan twintig euro.

donderdag 1 februari 2018

Een hypotheek voor een huis met aardbevingsschade

In 2017 heeft Aegon een hypotheek afgewezen omdat het een huis betrof met aardbevingsschade. RTVNoord heeft de verzekeraar gevraagd om de reden van afwijzing. De hypotheek is inderdaad afgewezen door de schade aan het pand, maar het blijkt te gaan om een uitzondering. Toch heeft aardbevingsschade invloed op het wel of niet kunnen krijgen van een (tweede) hypotheek.

Bij het aanvragen van een hypotheek wordt het huis vooraf nog getaxeerd om de waarde vast te stellen. Door schade of achterstallig onderhoud aan het pand wordt het huis mogelijk voor een te laag bedrag getaxeerd. Het maakt hierbij niet uit of het schade is door een aardbeving of door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud.

Wat is een verzakt huis nog waard

Bij de meeste huizen met aardbevingsschade blijft de schade beperkt tot een paar duizend euro. Dit zorgt voor een lagere hypotheek. Maar bij het vaststellen van de vraagprijs is er vaak al rekening gehouden met de waardeverlaging door de schade, maar wat zijn de gevolgen als het huis al op instorten staat? Het antwoord  op deze vraag is eenvoudig. Een onbewoonbaar huis krijg je geen hypotheek meer voor. Dergelijke huizen zijn natuurlijk ook niet te verkopen.

Laat de politiek eindelijk met geld over de brug komen. Nederland heeft tientallen jaren miljarden euro’s en guldens in de schatkist mogen stoppen. De gevolgen zijn kostbaar, maar wie deze kosten draagt is toch niet zo lastig? Eindelijk ligt er een financieel plan. Nu afwachten hoe de uitvoering gaat.