maandag 19 juni 2017

Ik ga met pensioen en ik neem mee……. een aflossingsvrije hypotheek


De hypotheken die tegenwoordig worden afgesloten worden afbetaald gedurende de looptijd. Tot 2013 was dat niet gebruikelijk. In de meeste hypotheken van toen zat een aflossingsvrij deel. Dit zorgt voor lage maandlasten, maar het is een hypotheekvorm met grote nadelen.

Voor de meeste huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek, gaat het maar om een (klein) deel van de hypotheek. Maar in de praktijk zijn deze schulden niet zo klein. Het gaat vaak om tienduizenden euro’s. Noem dat maar klein. Na dertig jaar na het verstrekken van de hypotheek verwacht de geldverstrekker het geld wel weer terug. De hypotheek bereikt namelijk de einddatum. In principe kan de bank een acceptgiro sturen voor het nog verschuldigde bedrag.

Kun je een aflossingsvrije hypotheek verlengen?
Huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek gaan er vanuit dat de aflossingsvrije hypotheek na dertig jaar door blijft lopen. Toch zit het anders. Er moet een nieuw contract tot stand komen. Het aflossingsvrij deel moet dus opnieuw gefinancierd worden. Het is niet ondenkbaar dat de bank hiervoor eerst na gaat of je voldoet aan de eisen. Hierbij kunnen ook jouw pensioeninkomsten opgevraagd worden. Dit is iets waar problemen door kunnen ontstaan in de toekomst. Vooral bij een pensioentekort.

Hypotheekrente kan stijgen
Het probleem wordt groter als de hypotheekrente sterk gaat stijgen de komende jaren. Na pensionering moeten de hypotheeklasten ook nog te dragen zijn. Ook als de rente gestegen is naar bijvoorbeeld 8% of zelfs 10%. De komende jaren zullen dergelijke percentages niet realistisch zijn, maar voor de toekomst is het niet uit te sluiten.

Zet een kapitaal tegenover de aflossingsvrije hypotheek
Jouw aflossingsvrije hypotheek aflossen met spaargeld lost het probleem op. Een andere optie is om voldoende kapitaal achter de hand te houden. Dit bedrag kan ook maar een deel van de schuld afdekken. Beter iets achter de hand, dan niets.


Waarschijnlijk komt het goed bij het verlengen van je aflossingsvrije hypotheek, maar houd wel in je achterhoofd dat het bedrag nog een keer afbetaald moet worden.

dinsdag 9 mei 2017

De AFM wil aanzetten tot aflossen


De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) gaat huiseigenaren aansporen om de aflossingsvrije hypotheek af te lossen. De toezichthouder wijst op het gevaar van het sterk stijgen van de hypotheekrente en het sterk dalen van het inkomen na pensionering.

Hoe ze het extra aflossen willen aanjagen is niet duidelijk. Ze zijn een samenwerking aangegaan met ING en Florius om klanten op verschillende manieren te benaderen om het extra aflossen te promoten. Wist jij dat de bank op de einddatum van de hypotheek aflossing van de volledige hypotheekschuld kan eisen? Overstappen naar een andere bank is mogelijk, maar wat als dat niet mogelijk is door een te laag inkomen na pensionering?

Er kleven gevaren aan de aflossingsvrije hypotheek
Ook een aflossingsvrije hypotheek heeft een einddatum. Alleen gebeurt er niet zoveel op de einddatum. Er volgt geen aflossing na 30 jaar. Het meest logische is het verlengen van de hypotheek. Dat zal in de meeste gevallen ook gebeuren. In theorie kan het anders. Stel, je hypotheek loopt nog bij een geldverstrekker die niet meer bestaat. Bijvoorbeeld Westland Utrecht. De bank kan na 30 jaren zeggen: “verlengen kan niet”. Vervolgens moet je op zoek naar een andere bank. Dat moet maar net weer lukken. Met een laag pensioeninkomen kan het lastig worden. Het zal wel met een sisser aflopen, maar garanties heb je niet.

Houd rekening met een sterke stijging van de hypotheekrente
Het lijkt op dit moment ondenkbaar, maar de hypotheekrente kan sterk stijgen. Zijn de rentelasten ook nog betaalbaar als de hypotheekrente 8% bedraagt? Een aflossingsvrije hypotheek van €60.000 lijkt behapbaar, maar zorgt wel voor een maandlast van €400. Na 30 jaren is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar, dus geen teruggave van de Belastingdienst meer.


Iets om rekening mee te houden.